Projektová asistencia,

podpora pre podnikateľov,

preklady textov

Potrebujete pomôcť s administratívou, vyhľadávaním informácií alebo vybaviť niečoho v teréne? Chceli by ste webstránku, ale nemáte presnú predstavu a nechcete investovať tisíce eur? Tu ste správne!

Okrem web stránok vás podporím aj vo vašich projektoch a vašom podnikaní, ale aj v prekladoch textov napr. pre vašu webstránku alebo iné marketingové účely.

Možno by ste už potrebovali ďalšieho zamestnanca, pretože už sami nezvládate množstvo úloh, ktoré si váš projekt vyžaduje, ale ešte si ho nemôžete dovoliť.  V takom prípade sa vám určite bude hodiť virtuálna asistencia pre projekty! Žiadne výdavky navyše, žiadne dovolenky, obedy, OČR-ky, PN-ky, atď…

Mnohoročná prax ma naučila zvládať množstvo rôznorodých úloh, preto nemusíte mať obavy, začleniť ma do svojich projektov. A platíte za splnenie úlohy, žiadne hodinové sadzby, neplatíte za čas, ktorý strávim riešením úloh.

Objavte vo mne svoju pravú ruku pre vaše podnikanie!

PROFESIONÁLNE | KOREKTNE | EFEKTÍVNE

Asistencia pri projektoch a pri vašom podnikaní

projektový manažment

projektovy asistent

Vaša firma je úspešná, máte nové zákazky a pracujete na získavaní ďalších projektov. Zišla by sa vám ďalšia pracovná sila, ale ešte si nemôžete dovoliť alebo nechcete zamestnanca. V rámci svojich dlhoročných skúseností vám ponúkam multitasking, riešenie úloh s nadhľadom a proaktívne, budete sa môcť na mňa spoľahnúť a v kľude zaspávať.

Rada podporím váš projekt komplexne, ale aj čiastkovo. Rôznorodé úlohy sú u mňa totiž samozrejmosťou. Projekt v rámci Slovenska alebo medzinárodný predstavujú pre mňa vždy veľkú výzvu.

Objavte vo mne svoju pravú ruku pre vaše podnikanie!

Čo odo mňa môžete očakávať:

 • asistenciu pri príprave podkladov
 • plánovanie realizácie projektu
 • riadenie konkrétneho projektu
 • administratívnu podporu
 • asistenciu pri príprave podkladov na verejné obstarávanie podľa platných zákonov SR
 • asistenciu pri evidencii, spracovaní objednávok, faktúr, výdavkov
 • koordinovanie aktivít, dodávok
 • vyhodnocovanie výsledkov
 • komunikácia s partnermi projektu
 • a ďalšie činnosti podľa potreby

Pre nasledovné činnosti si však musíte nájsť inú pomoc:

 • obvolávanie existujúcich/potenciálnych klientov/“cold call“
 • akvizičná činnosť
 • priamy predaj produktov/služieb

Preklady textov

preklady

Aby ste nemuseli externe angažovať ďalšie agentúry, môžete pre svoju webstránku využiť ďalšiu službu z mojej ponuky: preklady z a do nemeckého a maďarského jazyka. Ponúkam aj možnosť jazykovej korektúry rodeným hovoriacim (native speaker).

Neprekladám úradné, ani právnické dokumenty.

výber zo zrealizovaných projektov:

Klient: McCain Horeca Club (SK)

Dlhodobý projekt – Loyality program

Stručný popis: Spravovanie vernostného programu a starostlivosť o zákazníkov, spracovávanie prihlášok, pravidelná aktualizácia katalógu – výber tovarov a služieb pre účastníkov programu a jeho grafické spracovanie, spravovanie bodového konta účastníkov, organizovanie zážitkových pobytov pre najvernejších zákazníkov.

Klient: Calmit (SK)

Deň otvorených dverí s prehliadkou fabriky

Stručný popis: Príprava rozpočtu, zabezpečenie a koordinácia atrakcií, tvorba scenára a programu, výber účinkujúcich, reklamné materiály (plagáty, bannery a pod.), briefovanie a koordinácia moderátora, účinkujúcich a brigádnikov, príprava a koordinácia súťaží pre účastníkov, zabezpečenie potrebných povolení.

Klient: Imperial Austria (AT)

3-dňový Work Shop

Stručný popis: Rešerše cestovných kancelárií (Slovensko, Česko, Maďarsko), ktoré by mohli do svojej ponuky zaradiť zájazdy do cieľových destinácií, zabezpečenie prekladov pozvánky a materiálov (z nemčiny do SK, HU, CZ) a príprava informačných podkladov pre účastníkov, koordinácia účastníkov na mieste, vyhodnotenie Work Shopu.

Klient: Salzburg Tourismus (AT)

Cross-marketingová kooperácia s Cafe Frei (Maďarsko)

Stručný popis: Klient poskytol pobyt v Salzburgu ako výhru do spotrebiteľskej súťaže, ktorú organizoval partner kooperácie, v rámci nej propagoval klienta. Výber vhodného partnera pre kooperáciu, prezentácia zámeru partnerovi, zabezpečenie komunikácie medzi klientom a partnerom, tvorba vizuálov, preklady, koordinácia marketingovej propagácie, vyhodnotenie spolupráce.