Impressum

 

Zodpovednosť za obsah:

 

Názov: Mgr. Renáta Vadkertiová

Ulica a číslo: Pri Vápenickom potoku 84

Mesto: 841 06 Bratislava

Štát: Slovensko (SK)

IČO: 40059227

DIČ: 1045969001

Nie som platcom DPH

 

Kontakty:

E-mail: mail@renatavadkerti.online

Mobil: +421 908 509 747

 

Fotografie a obrázky

Na stránke sú použité fotografie a grafiky z platenej verzie www.canva.comwww.elegantthemes.com bez obmedzenia autorskej licencie alebo s udeleným autorským právom a fotografie z vlastných zdrojov.

 

Ručenie za linky

V rámci mojej stránky sa vyskytujú linky na webové stránky tretích osôb, na ktorých obsah nemám žiaden vplyv. Preto za tieto cudzie obsahy nemôžem ani ručiť. Za obsahy týchto prelinkovaných stránok nesie vždy zodpovednosť príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prelinkované stránky som v čase vytvorenia linku preverila z pohľadu možného porušenia zákona. V čase vytvorenia linku mi neboli známe nijaké protiprávne obsahy prelinkovaných stránok. Bez konkrétneho poukázania na porušovanie zákonov však nie je možná neustála kontrola prelinkovaných stránok. V prípade zistenia porušenia zákona takéto linky okamžite odstránim.

 

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ je možné v rámci mojich online služieb zadávať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, mená, sprievodné listy), je zadávanie týchto údajov používateľom založené na plne dobrovoľnej báze. Využívanie a vykonávanie platieb je technicky možné a dovolené aj bez zadávania týchto údajov resp. po zadaní anonymizovaných údajov či pseudoným. Využívania kontaktných údajov zverejnených v rámci tohto dokumentu alebo porovnateľných materiálov (poštových adries, telefónnych čísel, e-mailových adries a pod.) tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je dovolené. Vyhradzujem si právo podnikať právne kroky voči odosielateľom tzv. spamových e-mailov, ktorí by nerešpektovali tento zákaz.